Vård- och omsorgsnämnden

Ulrika Thulin

Ledamot

  • Ulrika Thulin, gruppledare
  • Inga Bakken
  • Christer Stedt
  • Håkan Olsson

Ersättare

  • Johnny Nilsson
  • Kai Christiansen
  • Patrik Söderberg

facebook Twitter Email