Tekniska nämnden

Liselott Ljung

Ledamot

  • Liselott Ljung, Gruppledare
  • Håkan Olsson

Ersättare

  • Bo-Göran Börjesson
  • Alf Nilsson

facebook Twitter Email