Tekniska nämnden

Alf Nilsson

Ledamot

  • Alf Nilsson Gruppledare
  • Bo Blixt
  • Håkan Olsson

Ersättare

  • Lars Karlsson
  • Lars Alm

facebook Twitter Email