Överförmyndarnämnden

Sedan 2019-01-01 ingår Bjuvs kommun i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Klippans, Åstorps och Perstorps kommun.

Vår representant är Terhi Laine

Terhi Laine
facebook Twitter Email