Svar på Mikael Henrysson insändare om trygghetsboende

Klicka på bilden

Bjuv 2021-10-24

Svar på MH insändare om trygghetsboende

Mikael Henrysson framför som vanligt lögner när han kommenterar oppositionens skrivning om trygghetsboende. Bjuvsbostäders styrelse har aldrig fattat något beslut om att inte bygga något trygghetsboende. 

Först tog Bjuvsbostäder fram ett alternativ till trygghetsboende som ratades på grund av att husets utseende inte ansågs passa på Storgatan. I januari 2018 röstade bland annat SD mot ett förslag på trygghetsboende från privata Midroc. I november 2019 röstade SD och M mot ett förslag på trygghetsboende för att det inte kom från en privat byggare. Blockförhyrning har inte varit aktuellt i något av Bjuvsbostäders alternativ. Efter diverse misslyckanden med privata aktörer har nu SD och M fördröjt ett genomförande med flera år. 

Nu har Bjuvsbostäder tagit fram ett tredje alternativ till byggnad på tomten Ulven 3, detta bygge finns i en version som trygghetsboende. 

En viktig del på ett trygghetsboende är att det finns personal på plats alla dagar i veckan för att de boende skall aktiveras och trivas. Men det allra viktigaste är gemensamhetsytorna som lämpligtvis finns både inom- och utomhus. Det optimala är att det utomhus finns både odlingsytor, grillplats och en vinterträdgård. Dessa utomhusytor skall finnas nära de boende och utan nivåskillnader. Utomstående skall inte utan vidare komma in på området. Detta går med stor säkerhet inte att lösa på Folketshustomten, dessutom planerar SD och M att långtidshyra bygget till en kostnad som kommer att starkt försämra kommunens ekonomi framöver. 

Nils Nilsson, Centern     

Anders Månsson, Socialdemokraterna     

Urban Berglund, Kristdemokraterna    

Krister Bergsten, Liberalerna

facebook Twitter Email