Om Klippan kan, varför kan inte Bjuv?

Vi kan läsa i en artikel i Helsingborgs Dagblad att Klippans kommun återigen öppnar upp Senioren, som är en restaurang dit äldre medborgare kan gå för att äta lunch. Samtidigt som de äter lunch så umgås de med andra äldre och gemensamma aktiviteter arrangeras på eftermiddagen för de som vill stanna kvar.

Senioren i Klippan liknar till mångt och mycket det som vi i Bjuv tidigare har kunnat erbjuda våra äldre medborgare på restaurangerna på Varagården och Solhemmet. Där de som väljer att gå dit får möjligheten att tillsammans med andra äta en god lunch och samtidigt få en trevlig stund på dagen. Kommunen har även arrangerat vissa aktiviteter på eftermiddagarna, så de som vill kan stanna kvar och vara delaktiga i.

Vi anser att restaurangerna på Varagården och Solhemmet är mycket viktiga verksamheter och träffpunkter för många av våra äldre medborgare som gärna vill ha sällskap några timmar om dagen. Vi vet att förutsättningarna är lite olika med lokalerna på Varagården och Solhemmet, men finns viljan att hitta lösningar – så hittar man lösningar.
Man ska aldrig underskatta vikten av vad för positiv inverkan social gemenskap har på hälsan och välbefinnandet för varje medborgare.

De styrande i Bjuvs kommun, Sverigedemokraterna och Moderaterna, verkar inte anse att verksamheterna på Varagården och Solhemmet är viktiga för våra äldre medborgare. Det planeras inte för någon nyöppning över huvudtaget, inte ens efter pandemin.

Nu ställer vi en fråga till Sverigedemokraterna och Moderaterna i Bjuvs kommun.
Om nu Klippan kan, varför kan inte Bjuv?

Ulrika Thulin (s)
Oppositionsråd i Bjuvs kommun

Anders Månsson (s)
2:e vice ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden

facebook Twitter Email