MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Till Kommunfullmäktige i Bjuv

Motion

”Ungdomsbiljetter inom Kollektivtrafiken till alla våra ungdomar från 13 år till sista året på gymnasiet”

Region Skåne har sedan tidigare ett erbjudande till kommunerna att köpa ”Skolbiljett”, vilken riktar sig till gymnasieungdomarna. ”Skolbiljetten” möjliggör i dagsläget resor kopplats till skoltiden måndag-fredag, gäller alltså inte på kvällar/helger/lov.

Region Skåne kommer inom kort att fatta beslut om att erbjuda kommunerna en så kallad ”Ungdomsbiljett” för att kunna användas av grundskole- och gymnasieelever. ”Ungdomsbiljetten” kommer att gälla hela året, alla dagar i veckan och dygnets alla timmar.

Våra ungdomar behöver ett enkelt, säkert och miljömässigt bra sätt att röra sig inom och ibland även utanför vår kommun. Med ”Ungdomsbiljetten” möjliggörs det för våra ungdomar att kunna ta del av olika aktiviteter i våra olika kommundelar på ett enklare och smidigare sätt.

Jag yrkar därför följande:

– Att motionen skickas för beredning och hanteras skyndsamt,

– Att kommunen så snart det är möjligt tecknar avtal med Region Skåne/Skånetrafiken för att införskaffa Ungdomsbiljetten för våra ungdomar från och med det året man fyller 13 år och till och med sista året på gymnasiet.

För Socialdemokraterna

Ulrika Thulin

facebook Twitter Email