Insändare

”Tjänstemännen ska utmana oss”

Detta uttalade en ledande SD politiker på vår senaste kommunstyrelse i Bjuvs kommun.

Kultur och fritidschefen fick i maj månad 2020 uppdraget efter ett beslut i nämnden att ta fram en ”Biblioteksplan” för redovisning i nämnden under 2020. Planen redovisades för ordförande och vice ordförande i nämnden i december 2020. Beskedet var att den inte skulle upp till nämnden .

Under ett Kultur och fritidsnämnds möte i februari 2021meddelar Kultur och fritidschefen att han avser att sluta sin anställning den 15/8 och han vill ge politiken och förvaltningen god tid på sig för att anställa en ersättare. Någon vecka senare blir han avskedad med tre månadslöner och arbetsbefriad. Är detta på grund av att tjänstemannen har utmanat politiken i Biblioteksplanen eller finns det andra skäl till hans avsked? Påståendet att han själv har sagt upp sig håller inte. Finns ingen skriftlig uppsägning. Inte alla politiker i nämnden uppfattade inte heller att han sa upp sig på februarimötet. Är detta en följd utav en redovisning som är känslig för SD och M? Vad är det i ”Biblioteksplanen” som är känsligt?

Något liknade hände även när det gällde avskedandet av Bjuvs bostäders VD som tog fram en

utredning avseende AB Bjuvsbostäders försäljning av lägenheter och konsekvenserna av en den. VD blev avskedad och kommunstyrelsens ordförande uttryckte vid ett möte på frågan ” varför?” : Svaret blev: ”han var inte bra för SO”

Om så är fallet, vem är nästa tjänsteman som gör en utredning och utmanar politiken om det får dessa följder?

Anders Månsson Oppositionsråd Socialdemokraterna

facebook Twitter Email