Artikel från Helsingborgs Dagblad: Avgående chef kritisk till majoritetsstyret

Kent Andreasson
Kent Andreasson
Christel Hedlund
Christel Hedlund

Kent Andreasson valde själv att lämna sin tjänst som kultur- och fritidschef i Bjuv och har redan slutat. Han har upplevt brister i SD och M-majoritetens sätt att hantera den demokratiska processen.

– Jag bedömer att mina utsikter att ha en fruktbar dialog är relativt begränsade, säger han

-Kent Andreasson har själv valt att sluta och redan lämnat sin tjänst. Han hade tänkt jobba till augusti i väntan på en efterträdare, men kommundirektören har med stöd av HR-avdelningen tolkat hans information om avsikten att sluta som en uppsägning med omedelbar verkan,

– Egentligen tänker jag att det blev ett väldigt abrupt avslut efter sju års arbete utan några anmärkningar, säger Kent Andreasson

Till bilden hör också upplevda brister i den politi ska SD- och M-majoritetenssätt att hantera demokratiska processen, till exempel innebörden av faktaunderlag inför politi ska beslut.

– Jag är helt på det klara att det är politiken som bestämmer om vi ska bygga nytt bibliotek eller inte. Men ska man fatta beslut, oavsett vilket, ska man ha ett objektivt och sakligt underlag och det har hela nämnden rätt att ta del av. Det handlar inte bara om nämnden utan om medborgarnas rättighet, säger Kent Andreasson.

– Det är ett antal frågor jag som förvaltningschef har haft att hantera där vi inte nått fram till varandra.

Ett exempel är utredningen av förutsättningarna för biblioteken som förvaltningen fick i uppdrag av nämnden att genomföra och redovisa före årsslutet 2020. Men efter beredningen med ordförande och förste vice ordförande fann Kent Andreasson att den färdiga utredningen inte kom upp på dagordningen.

– Det finns en problematik i att man beställer en utredning frånförvaltningen och sedan lyfter ut den och inte tar upp den i nämnden säger han. Tidningen har sökt kultur- och fritidsnämndens ordförande Christel Hedlund (SO) som svarat i mejl och hänvisar till att förvaltningschefen själv sagt upp sig. – Min uppfattning är att vår relation varit god, skriver hon. På frågan om varför biblioteksutredningen inte tagits upp i nämnden svarar hon så här: Angående biblioteksutredningen så valde vi styrande att ta upp den nu på våren, då vi inte hade hunnit diskutera den i respektive parti , så den kommer upp på nämndsmötet nu i april skriver Christel Hedlund.

Men enligt protokollet kom frågan om presentation i april upp på dagordningen efter ett initiativärende från andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden Bo Hallqvist (S) – Jag trodd e aldrig att jag skulle få dem med mig. Det är första gängen i min politiska karriär som en ordförande tar bort något som man har tagit beslut om ska visas upp, säger Bo Hallqvist.

Enligt kommundirektören Christer Pålsson vore det omöjligt att fortsätta som förvaltningschefmed ansvar för nämnden under en uppsägningstid med tanke på de skäl som angetts. Han betonar att kultur- och fritidschefen inte blivit uppsagd. – Han har själv meddelat att han vill sluta och angett sina skäl för det. Rent arbetsrättsligt är det så att när han meddelar att han ska sluta börjar hans uppsägningstid löpa, säger Christer Pålsson.

TEXT: BIRGITTA JOHANSSON

facebook Twitter Email