På vårt medlemsmöte den 24 januari valdes dessa personer till att representera oss i kommunfullmäktige

Ulrika Thulin
Anders Månsson
facebook Twitter Email