Interpellation till ordförande i Tekniska nämnden

Stationsområdet i Billesholm 

När vi tittar på området runt stationen i Billesholm finns det mycket att önska.

Konkursen av det företag som tidigare hade entreprenaden kan vi inte göra mycket åt och vi vet att det kan ta tid innan allt juridiskt och alla besiktningar är klara. Men en stor skugga faller än dock över den politiska majoriteten (SD och M) i kommunen.

Detta undermåliga sätt att hantera säkerheten på stationsområdet och informationen gentemot våra medborgare är ett tydligt bevis på den politiska majoritetens nonchalans.

Man kan aldrig förneka det politiska ansvaret.

Vi i oppositionen önskar att man anstränger sig för att göra stationsområdet så säkert och tryggt som möjligt, förslagsvis med mindre justeringar och markeringar, samt någon form av tillfällig belysning.

Vi i oppositionen önskar att man anstränger sig för att informera våra medborgare om vad som händer.

Frågorna till ordförande i Tekniska nämnden blir därför följande: 

Varför har kommunen inte ansträngt sig i att göra stationsområdet i Billesholm så säkert som möjligt?

Varför har kommunen inte informerat, mer och bättre om vad som sker, till våra medborgare och speciellt till dem som bor i närheten?

Bjuv 2022-01-25 

Ulrika Thulin (s) 

Bjuvs kommun kan bättre! 

facebook Twitter Email