Bjuvs kommun kan bättre!

Svar på insändare från Anne Li Ullerholm (SD) och Jörgen Johnsson (M) angående möjligheten för våra 65-plussare att äta lunch på Varagården och Solhemmet.

Vi skrev aldrig i vår insändare att restaurangerna skulle öppna nu. Det vi ville göra allmänheten uppmärksam på vara att det inte ens planeras för en öppning när pandemin avtar eller är över.

Medborgare som kontaktar kommunen för att efterfråga om mat för avhämtning eller när det eventuellt kommer öppna igen för servering får svaret att det kommer inte bli någon nyöppning, inte ens efter pandemin.

Kommunstyrelsens ordförande (SD) informerar både medborgare och förtroendevalda vid olika sammanhang, att restaurangerna inte kommer att öppnas igen för 65+, inte heller efter pandemin.

Därefter skriver Anne Li Ullerholm (SD) och Jörgen Johnsson (M) att det inte finns några beslut om att restaurangerna inte ska öppnas igen. Vad bra, men berätta då det för er organisation och fram för allt för Kommunstyrelsens ordförande!

Ni i majoriteten behöver göra följande:

  1. Snacka er samman – vad är det ni vill egentligen?
  2. Ta aktiva politiska beslut i berörda nämnder, förslagsvis; ”att planera för att så snart det är möjligt öppna upp restaurangerna på Varagården och Solhemmet för våra medborgare som är 65+”.
  3. Arbeta för en lösning för att ge alla 65+ en möjlighet till lunch inklusive social samvaro i Bjuv, Billesholm och Ekeby.

Vi i opposition vill att kommunen öppnar upp restaurangerna/träffpunkterna på Varagården och Solhemmet så snart det är möjligt för våra medborgare som är 65+. Vi vill även hitta en bra lösning med samma möjligheter i Billesholm. I vårt budgetförslag för 2022 hade vi med Tillagningskök på Ekhaga som kunde kombinerats med andra verksamheter exempelvis servering och social samvaro för våra medborgare som är 65+.

Ulrika Thulin (s)
Oppositionsråd i Bjuvs kommun

Anders Månsson (s)
2:e vice ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden

facebook Twitter Email