Om Klippan kan, varför kan inte Bjuv?

Vi kan läsa i en artikel i Helsingborgs Dagblad att Klippans kommun återigen öppnar upp Senioren, som är en restaurang dit äldre medborgare kan gå för att äta lunch. Samtidigt som de äter lunch så umgås de med andra äldre och gemensamma aktiviteter arrangeras på eftermiddagen för de som vill stanna kvar. Senioren i Klippan…

Läs mer

Svar på Mikael Henrysson insändare om trygghetsboende

Bjuv 2021-10-24 Svar på MH insändare om trygghetsboende Mikael Henrysson framför som vanligt lögner när han kommenterar oppositionens skrivning om trygghetsboende. Bjuvsbostäders styrelse har aldrig fattat något beslut om att inte bygga något trygghetsboende.  Först tog Bjuvsbostäder fram ett alternativ till trygghetsboende som ratades på grund av att husets utseende inte ansågs passa på Storgatan….

Läs mer

”Majoriteten arbetar för fullt med trygghetsboende”

Läs mer

Trygghetsboende i Bjuvs kommun

Klicka på bilden

Läs mer

Ombud till höstens partikongress

Anders Månsson är en av dessa: Nu är det klart vilka som kommer att representera det skånska partidistriktet som ombud på partikongressen i november och utgöra den skånska delegationen. Från Skåne har det skickats in mer än 300 motioner samt tre stycken mer omfattande distriktsmotioner som vi tidigare har informerat om här på vår Facebooksida….

Läs mer

”Varför inte ens äga dörrhandtaget på ytterdörren efter 25 år?”

Angående byggnation på Brogårda till LSS-verksamhet (LSS=Lagen om Stöd och Service). Privat skulle jag aldrig; –          sälja mitt hus och min tomt till ett byggföretag och sedan be byggföretaget bygga ett nytt hus på min nyligen sålda tomt, –          skriva ett hyresavtal på 25 år med byggföretaget till en hyra på mer än det dubbla jämfört med att…

Läs mer

Kandidatpresentation ombudsvalet krets 11

Klicka på bilden

Läs mer

Initiativärende ATU-kontakt med näringslivet

Bjuv 2021-05-26 Arbetslösheten är hög i kommunen och väntas stiga, enligt prognoser från arbetsförmedlingen. Med tanke på att det är fler anställda på Foodhills området idag än det var när Findus lades ner. Är det viktigt att kontakter tas med företagen på området, för att få till stånd ett samarbete så att våra kommuninvånare kan…

Läs mer

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Till Kommunfullmäktige i Bjuv Motion ”Ungdomsbiljetter inom Kollektivtrafiken till alla våra ungdomar från 13 år till sista året på gymnasiet” Region Skåne har sedan tidigare ett erbjudande till kommunerna att köpa ”Skolbiljett”, vilken riktar sig till gymnasieungdomarna. ”Skolbiljetten” möjliggör i dagsläget resor kopplats till skoltiden måndag-fredag, gäller alltså inte på kvällar/helger/lov. Region Skåne kommer inom…

Läs mer

Artikel från Helsingborgs Dagblad: Avgående chef kritisk till majoritetsstyret

Kent Andreasson valde själv att lämna sin tjänst som kultur- och fritidschef i Bjuv och har redan slutat. Han har upplevt brister i SD och M-majoritetens sätt att hantera den demokratiska processen. – Jag bedömer att mina utsikter att ha en fruktbar dialog är relativt begränsade, säger han -Kent Andreasson har själv valt att sluta…

Läs mer
facebook Twitter Email