Artikel från Helsingborgs Dagblad: Avgående chef kritisk till majoritetsstyret

Kent Andreasson valde själv att lämna sin tjänst som kultur- och fritidschef i Bjuv och har redan slutat. Han har upplevt brister i SD och M-majoritetens sätt att hantera den demokratiska processen. – Jag bedömer att mina utsikter att ha en fruktbar dialog är relativt begränsade, säger han -Kent Andreasson har själv valt att sluta…

Läs mer

Insändare

”Tjänstemännen ska utmana oss” Detta uttalade en ledande SD politiker på vår senaste kommunstyrelse i Bjuvs kommun. Kultur och fritidschefen fick i maj månad 2020 uppdraget efter ett beslut i nämnden att ta fram en ”Biblioteksplan” för redovisning i nämnden under 2020. Planen redovisades för ordförande och vice ordförande i nämnden i december 2020. Beskedet…

Läs mer
facebook Twitter Email